Psychoterapia par

Psychoterapia par

Psycholog oferuje pomoc parom przeżywającym trudności i kryzysy w związku. Problemy w związku pojawiają się, podczas doświadczania zmian życiowych – np. nowa rola jako rodzica, zmiana pracy, ale też w wyniku nieoczekiwanej sytuacji np. zdrady. Innym powodem zgłaszania się po pomoc przez pary jest kryzys w związku, który pojawia się wtedy kiedy dotychczasowe sposoby rozwiązywania konfliktów przestały działać. Psycholog ma na celu stworzenie bezpiecznych warunków umożliwiających wyrażenie własnych potrzeb i punktów widzenia przez każdego z partnerów i wzajemne wysłuchanie. Celem terapii par jest diagnoza problemu, znalezienie wspólnie z psychologiem sposobów na poradzenie sobie z określoną sytuacją i zyskanie nowych kompetencji umożliwiających większą bliskość, zrozumienie i szacunek w związku. W trakcie spotkań psycholog i para dochodzą do rozpoznania źródła rzeczywistego problemu, odkrycia sposobów jego rozwiązania oraz utrwalanie pozytywnych wzorców zachowań.